Line

Afrodite (46)

Afrodite (46)
6204
Alf
279
Egal
Schwata
2231
Dockan (46) Allerlei
Bojan (46)
3468

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Afrodite (46)
6204
Alf
279
Egal Schwabliso Schwabenblock
Averna
Golden Cherry
1718
Amiral
Jeanette
Schwata
2231
Schottland
Dockan (46) Allerlei Schwabliso Schwabenblock
Averna
Avista
1734
Bojan (46)
3468
Boston Tribun
Carmen
Maggie (46) Guidon