Line

Camisa

Camisa
15765
Salan
498
Lansiär
377
Sabola (55)
7172
Camie
9367
Chick
413
Camina
7491

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 2
Antal avkommor (tävling totalt) 3
Antal avkommor (tävling hoppning) 2
Antal avkommor (tävling dressyr) 1
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1993 N 1 1
1994 N 1 1

Avkommor

Totalt 6 listade hästar