Line

Silken Yogan xx

Silken Yogan xx Ballyogan xx Fair Trial xx (GB)
Serial xx
Silken Star xx Arctic Star xx (GB)
Silken Slipper xx

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Silken Yogan xx Ballyogan xx Fair Trial xx (GB) Fairway xx (GB) Phalaris xx
Scapa Flow xx
Lady Juror xx
Serial xx
Silken Star xx Arctic Star xx (GB) Nearco xx (ITY) Pharos xx (GB)
Nogara xx
Serena xx
Silken Slipper xx