Line

Son-in-law xx

Son-in-law xx Dark Ronald xx Bay Ronald xx
Darkie xx
Mother-in-law xx

Egna tävlingsresultat

Lätt klass
Msv klass
Svår klass
Poäng livstid

Officiella tävlingsresultat tom 4 okt 2020