Line

Varna

Varna Lohengrin Loretto
Volle
Ormula

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Varna Lohengrin Loretto Lorber
Zerline
Volle
Ormula