Line

Kätella (62)

Kätella (62)
04812789
15644
Lester
591
Vagabond
433
Thisbe
7853
Kät III (62)
9620
Toreador
418
Kät II (62)
6233

Kvalitetsgradering

1986
Mankhöjd 163 cm Avelsvärdebokstav B

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Kätella (62)
04812789
15644
Lester
591
Vagabond
433
Drabant
315
Kokard
135
Tomona (9)
4268
Harriet (35)
5957
Harras
348
Hamly (35)
4955
Thisbe
7853
Polarstern
319
Portwein
Filiale IV
Tirana
6808
Afghan
277
Diana (F. 2)
3787
Kät III (62)
9620
Toreador
418
Diogenes
311
Onkel
182
Diana (F. 2)
3787
Santhussa (14)
5854
Santiago
228
Jakita (14)
3703
Kät II (62)
6233
Fokker
331
Tokajer
240
Sonja
Kät (62)
4782
Salamander
225
Katja (62)
3802