Line

Nabor ox

Nabor ox Negatiw ox Naseem ox
Taraszcza ox
Lagodna ox

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för hingstar

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Nabor ox Negatiw ox Naseem ox Skowronek ox
Nasra ox
Taraszcza ox Enwer Bey ox
Gazella II ox
Lagodna ox