Line

Glocke

Glocke Grande Graf
Duellfest
Ferbel Ferdinand
Marbel

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1993 N 1

Avkommor

Totalt 2 listade hästar