Line

Nairobi

Nairobi Farnese Faehnrich
Annelies
Verona

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Nairobi Farnese Faehnrich Fachmann
Fera
Annelies Loretto Lorber
Zerline
Ilsabe
Verona