Line

Cajola (F. 2)

Cajola (F. 2)
04801366
15337
Gulliver
494
Lansiär
377
Erbfreundin (34)
7813
Donita (F. 2)
11257
Cyrano
457
Donette (F. 2)
8632

3-årstest och kvalitetsbedömning

3 årstest
Kvalitetsbedömning