Line

Atlasmoewe

Atlasmoewe Athos Allerhand
Anghris
Alsterfürstin Alst
Klosterfriede

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Atlasmoewe Athos Allerhand
Anghris
Alsterfürstin Alst
Klosterfriede