Line

Bocelli (SWB)

Bocelli (SWB)
04993371
1044
Don Schufro
95077
Donnerhall
95034
Fiesta
Ballerina (76) (SWB)
04921030
24034
Bernstein
04842728
761
Dancing Lady xx (76)
18031

Värderande avelsindex

Chart?chs=550x300&cht=bvs&chco=00000010,cc0000,00cc00,00000010,580c12,0b6711&chf=bg,s,f0f4f9|c,lg,0,ffffff,0,f3a635,1&chxt=y,x&chxl=1:|typ|ben|skritt|trav|galopp|tmp+g|tek+h|tmp+h|dress|hopp&chxr=0,25,175&chg=5.0,5.0,2.0,2
Typ
109
Indexet för Ridhästtyp baseras på medelvärdena av betygen för egenskaperna 'Typ' och 'Huvud-Hals-Bål' bedömda vid 3-årstest och kvalitetsbedömning.
Extremiteter
79
Indexet för Extremiteter, eller 'Ben' som det heter i indexprofilen, baseras på betygen för 'extremiteter och rörelsernas korrekthet' bedömda vid 3-årstest och kvalitetsbedömning.
Skritt
131
Indexet för Skritt baseras på betygen för 'skritt vid hand' bedömd vid 3-årstest och 'skritt under ryttare' bedömd vid kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Trav
135
Indexet för Trav baseras på betygen för 'trav vid hand' bedömd vid 3-årstest och 'trav under ryttare' bedömd vid kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Galopp
139
Indexet för Galopp baseras på betygen för 'galopp' (i frihet) bedömd vid 3-årstest och 'galopp under ryttare' bedömd vid kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Temperament gångarter
142
Indexet för Temperament gångarter baseras på betyget för 'temperament och allmänt intryck, gångarter' bedömt vid kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra gångartsbetygen, betyg för ridhästtyp samt av tävlingsresultat i dressyr, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Teknik hoppning
84
Indexet för Teknik hoppning baseras på betyget för ' Teknik och förmåga, hoppning' bedömt vid 3-årstest och kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra hoppbetygen samt av tävlingsresultat i hoppning, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Temperament hoppning
88
Indexet för Temperament hoppning baseras på betyget för ' Temperament och allmänt intryck, hoppning' bedömt vid 3-årstest och kvalitetsbedömning. Det påverkas även av de andra hoppbetygen samt av tävlingsresultat i hoppning, eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Dressyr
143
Indexet för Dressyr baseras på tävlingsresultat i dressyr på regional-, nationell- och elitnivå. Det påverkas även av samtliga gångartsbetyg och betyg för ridhästtyp från 3-årstest och kvalitetsbedömning eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Hoppning
77
Indexet för Hoppning baseras på tävlingsresultat i hoppning på regional-, nationell- och elitnivå. Det påverkas även av samtliga hoppbetyg från 3-årstest och kvalitetsbedömning eftersom det finns genetiska samband mellan dessa egenskaper.
Mankhöjd
1.2
Indexet för Mankhöjd baseras på mankhöjd mätt vid 3-årstest och kvalitetsbedömning. Mankhöjdsindex anges i cm som avvikelse från respektive köns medelvärde.
Säkerhet (tävling dressyr)
Hög
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (tävling hoppning)
Hög
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (unghästtest dressyr)
Hög
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.
Säkerhet (unghästtest hoppning)
Hög
Låg säkerhet = Osäkert index som kan ändras mycket från år till år.
Medel säkerhet = Ganska säkert index som visar tendenser i förärvningen och som kan användas vid matchning av hingst och sto. Kan variera något från år till år.
Hög säkerhet = Säkert index som säger mycket om hästens förärvning av den här egenskapen. Kan med fördel användas vid matchning av hingst och sto. Varierar inte mycket mellan år.

Beskrivande avelsindex

 • Exteriör
  • Typ
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Typ
    Säkerhet: Hög
    ädel grov
    Hög
   • Kroppsform längd
    Säkerhet: Hög
    lång kort
    Hög
   • Kroppsform proportioner
    Säkerhet: Hög
    högställd lågställd
    Hög
   • Kroppens riktning
    Säkerhet: Hög
    uppförsbacke framvikt
    Hög
  • Huvud-hals-bål
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Halsens längd
    Säkerhet: Hög
    lång kort
    Hög
   • Halsens position
    Säkerhet: Hög
    vertikal horisontell
    Hög
   • Halsens form
    Säkerhet: Hög
    välvd rak
    Hög
   • Manke
    Säkerhet: Hög
    hög låg
    Hög
   • Bogens position
    Säkerhet: Hög
    liggande brant
    Hög
   • Rygg
    Säkerhet: Hög
    rak svank
    Hög
   • Ländrygg
    Säkerhet: Hög
    lång kort
    Hög
   • Korsets lutning
    Säkerhet: Hög
    stupande rak
    Hög
   • Korsets längd
    Säkerhet: Medel
    långt kort
    Medel
  • Extremiteter
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Framben
    Säkerhet: Medel
    bockbent sabelbent
    Medel
   • Framben
    Säkerhet: Hög
    intåad uttåad
    Hög
   • Framkotor
    Säkerhet: Medel
    upprätade veka
    Medel
   • Bakben
    Säkerhet: Hög
    krokhasig rakhasig
    Hög
   • Bakben
    Säkerhet: Medel
    hastrång hjulig
    Medel
   • Bakkotor
    Säkerhet: Medel
    upprätade veka
    Medel
   • Rörelsernas korrekthet
    Säkerhet: Medel
    nystar biljarderar
    Medel
   • Hovar
    Säkerhet: Medel
    stora små
    Medel
 • Gångarter
  • Skritt
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt
    Säkerhet: Medel
    taktmässig oregelbunden
    Medel
   • Steglängd
    Säkerhet: Hög
    lång kort
    Hög
   • Energi
    Säkerhet: Medel
    överilad oengagerad
    Medel
   • Rörlighet
    Säkerhet: Hög
    rörlig låst
    Hög
  • Trav
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Steglängd
    Säkerhet: Hög
    lång kort
    Hög
   • Elasticitet
    Säkerhet: Hög
    elastisk oelastisk
    Hög
   • Frambensaktivitet
    Säkerhet: Hög
    bogfri kort/låst
    Hög
   • Bakbenens position
    Säkerhet: Hög
    väl undersatt bakom sig
    Hög
   • Bakbenens aktivitet
    Säkerhet: Hög
    aktiv inaktiv
    Hög
  • Galopp
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Takt/rytm
    Säkerhet: Hög
    taktmässig oregelbunden
    Hög
   • Språnglängd
    Säkerhet: Hög
    lång kort
    Hög
   • Aktion
    Säkerhet: Hög
    rund flack
    Hög
   • Elasticitet
    Säkerhet: Hög
    elastisk oelastisk
    Hög
   • Balans
    Säkerhet: Hög
    balanserad obalanserad
    Hög
  • Gångarter rörelseriktning
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Gångarter rörelseriktning
    Säkerhet: Hög
    uppförsbacke framvikt
    Hög
 • Hoppning
  • Teknik och förmåga
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Avstamp
    Säkerhet: Hög
    kraftfullt svagt
    Hög
   • Avsprång: snabbhet
    Säkerhet: Hög
    snabbt långsamt
    Hög
   • Avsprång: riktning
    Säkerhet: Hög
    uppåt framåt
    Hög
   • Teknik framben
    Säkerhet: Hög
    böjda hängande
    Hög
   • Teknik rygg
    Säkerhet: Hög
    rundad sänkt
    Hög
   • Teknik bakben
    Säkerhet: Hög
    öppnar upp kniper
    Hög
   • Scope
    Säkerhet: Hög
    stort litet
    Hög
   • Elasticitet
    Säkerhet: Medel
    mjuk, elastisk stel
    Medel
  • Temperament och allmänt intryck
   • Egenskap
    88 92 96 100 104 108 112
    Säkerhet
   • Försiktighet
    Säkerhet: Medel
    överförsiktig oförsiktig
    Medel
   • Taxeringsförmåga
    Säkerhet: Medel
    säker osäker
    Medel
   • Balans
    Säkerhet: Medel
    balanserad obalanserad
    Medel
   • Reaktionsförmåga
    Säkerhet: Medel
    snabb långsam
    Medel
   • Inställning till uppgiften
    Säkerhet: Medel
    fokuserad ofokuserad
    Medel
   • Beteende
    Säkerhet: Medel
    avspänd spänd
    Medel