Line

Nejlika

Nejlika
14928
Vagabond
433
Drabant
315
Harriet (35)
5957
Athene
7656
Afghan
277
Kajsa
5761

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 3
Antal avkommor (tävling totalt) 6
Antal avkommor (tävling hoppning) 6
Antal avkommor (tävling dressyr) 1
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1992 N 1

Avkommor

Totalt 12 listade hästar