Line

Millenia

Millenia
54999040
Levantos II
04915796
939
Liostro
Andra II
Nicole Figaro
Smocy

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Millenia
54999040
Levantos II
04915796
939
Liostro Ladykiller xx Sailing Light xx
Lone Beech xx
Lublin Farnese
Zypresse
Andra II Cantus Caletto I
95015
Monoline
Gilda Meteor xx
Oldmarie
Nicole Figaro Falstaff
474
Utrillo
432
Boniana
7693
Juliette (49)
11707
Nepal
390
Juliana (49)
7819
Smocy okänd okänd
okänd
okänd okänd
okänd