Line

Bal-ley

Bal-ley
14410
Herkules
504
Gaspari
340
Kalmia (F. 1)
6201
Ballerina
8030
Jarramas
367
Gullan
6583

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 1
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 4
Antal avkommor (tävling totalt) 3
Antal avkommor (tävling hoppning) 3
Antal avkommor (tävling dressyr) 1
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1994 AI 1 1
1995 TAI 1 1
1996 AI 1

Avkommor

Totalt 5 listade hästar