Line

Rebecca (10)

Rebecca (10)
13522
Hartung
501
Ilmengrund
Harfe
Pomperipossa (10)
10311
Caracas
403
Tintomara (10)
7945

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 2
Antal avkommor (tävling totalt) 1
Antal avkommor (tävling hoppning) 1
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
1992 AI 1
1993 N 1 1
1994 N 1 1
1996 AI 1
1997 AI 1 1
1998 AI 1

Avkommor

Totalt 4 listade hästar