Line

Tindra For Us S

Tindra For Us S
04198218
Inter PKZ
04085040
Cooper vd Heffinck
04044859
1360
Excellence VR
Tinicki S (SWB)
04142445
I'm Special de Muze
95446
Kajsa Kavat S (SWB)
04101992

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Tindra For Us S
04198218
Inter PKZ
04085040
Cooper vd Heffinck
04044859
1360
Caretino
95070
Caletto II
Isidor
Erle Landlord
04838020
849
Zisterne
Excellence VR Clinton
9193
Corrado I
95073
Urte I
Athena VR Littorio
Seterna
Tinicki S (SWB)
04142445
I'm Special de Muze
95446
Emerald van't Ruytershof
95458
Diamant de Semilly (SF)
95242
Carthina Z
Walnut de Muze Nabab de Reve (SF)
9079
Qerly Chin
Kajsa Kavat S (SWB)
04101992
Cyklon (SWB)
04012644
1083
Cardento
04925306
933
Cassandra (35) (SWB)
04972215
25926
Miss Mac Lee (SWB)
04912917
25413
Little Q
715
Irconette (SWB)
04872528
19500