Line

Hilda (SWB)

Hilda (SWB)
04132352
Camaro M
04964024
979
Calido I
95117
Golden Queen
Hide and Seek (SWB)
04001718
Cardento
04925306
933
High and Mighty (SWB)
04962905
25000

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Hilda (SWB)
04132352
Camaro M
04964024
979
Calido I
95117
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Baroness VII Coriander
Kollet
Golden Queen Landgraf I
95006
Ladykiller xx
Warthburg
Tel Aviv Calypso II
Froenchen
Hide and Seek (SWB)
04001718
Cardento
04925306
933
Capitol I Capitano
Folia
B-Estelle Lord
95003
Restelle
High and Mighty (SWB)
04962905
25000
Highlight
04898025
874
Nimmerdor
Dersinaa
Akela
04921670
Mowgli
637
Wi Princess xx
17508