Line

Minnie M (SWB)

Minnie M (SWB)
04063554
Figaro R
04013723
1085
Friendship
04974146
1094
Florida
La Wampa
04993831
Weltruhm
Alaska

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Minnie M (SWB)
04063554
Figaro R
04013723
1085
Friendship
04974146
1094
Florestan I
95079
Fidelio
Raute
Domäne Diamantino
Gracia
Florida Feiner Stern Freiherr
Goldblatt
Wendy Werther
Grazie
La Wampa
04993831
Weltruhm Weltmeyer
95029
World Cup I
Anka
Navarina Nevado xx
Seeluft
Alaska Akzent I Absatz
Wega
Atlanta Askan
Dina