Ramiro Z

Gender

Stallion

Born year

1965

Reg no

Stb no

95009

Color

Chip number

UELN

Foreign number

210389565; 294 Stb

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Achievement rate

Quality grading:

1981
Breeding class IN

Read more about quality classes for stallions

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex