Landaris

Gender

Stallion

Born year

1989

Reg no

Stb no

Color

Chip number

UELN

Foreign number

W-1579-Hgt; 210172989

Owner

Breeder

WFFS

Not tested

Godkännandenivå

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex