Line

Corlencia (SWB)

Corlencia (SWB)
04073168
Corlensky G
04033786
1101
Cornet Obolensky
95203
A'pershing
04994239
29493
Cover Girl (SWB)
04002557
28350
Cortus
04925224
920
Perfect Pearl (SWB)
04913315
23102

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Corlencia (SWB)
04073168
Corlensky G
04033786
1101
Cornet Obolensky
95203
Clinton
9193
Corrado I
95073
Urte I
Rabanna v. Costersveld Heartbreaker
95123
Holivea v. Costersveld
A'pershing
04994239
29493
Arpeggio Acord II
Perle
Pershing
04954309
Polydor
Furiosa
Cover Girl (SWB)
04002557
28350
Cortus
04925224
920
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Zita Ahorn Z
Tschita
Perfect Pearl (SWB)
04913315
23102
Electro
04868039
778
Voltaire
95025
Tivoli
Piper's Pearl xx
20534
Peadar Piper xx
Elena xx
18661