Line

Sök häst

Selektionsston

Namn Kön Födelseår Stbnr Far Mor
Accordia Marteröd (34) (SWB) S 2007 30068 A-Dur Maxia (34) (SWB)
Acina (SWB) S 2001 Acacio (ex Acagion) Ergina (SWB)
Acindo SB (5)(SWB) S 2004 Acacio (ex Acagion) Cindolina (5)
Ackira (SWB) S 2004 Akribori Strong Girl
Acordancia Loca (SWB) S 2004 Acacio (ex Acagion) La Loca (SWB)
Acordia (1) (SWB) S 2005 Argentinus Cordinova (1)
Acorona S 2001 Acorado I Monntika
Acotte (69) (SWB) S 1999 Cortez Apolda (69)
Acoustique (SWB) S 2001 Acacio (ex Acagion) Veronique
Acquis (F. 1) (SWB) S 2001 Acacio (ex Acagion) Magnifique II (F. 1)
Acroba (35) (SWB) S 2005 Akribori Imrette (35) (SWB)
Activia (SWB) S 2009 Camaro M Activity (SWB)
Activista Loca (SWB) S 2008 Acacio (ex Acagion) La Loca (SWB)
Actress (SWB) S 2001 Acacio (ex Acagion) Landqueen
Actrice (SWB) S 2004 Carte d'Or Abigail
Actrice W S 1999 Ars Vivendi Nikita
Ad Alice (1) (SWB) S 2000 Cortez Adastra (1)
Ad'Orable (F. 2) (SWB) S 2005 Carte d'Or Damita (F. 2)
Ada (F. 1) (SWB) S 1996 Amiral Klara (F. 1)
Adelaide (35) S 1996 Amani Prinsessan (35)
Adelaide (5) (SWB) S 2007 29955 Don Primero Mint (5) (SWB)
Adele (SWB) S 2007 Maloubet de Pleville Acacia (SWB)
Adelinde (5) (SWB) S 2017 Dream Boy Adelaide (5) (SWB)
Adelinde Tau (2) (SWB) S 2011 Apache (ex Amigo) Doniazade Tau (2) (SWB)
Adeline S 2000 Warsteiner (SWB) Laterna Magica xx f. 1988