Line

Sök häst

Selektionsston

Namn Kön Födelseår Stbnr Far Mor
Yamina (SWB) S 2007 Carland Nightmare
Yaniara (44) (SWB) S 2005 For Feeling Anniford (44)
Yanni Äng (47) (SWB) S 2002 27831 Ragazzo Ynna (47)
Yaritza (44) (SWB) S 2007 Santa Cruz VDL Anniford (44) (SWB)
Ydessa (47) (SWB) S 1989 25673 Trombon Ydia (47)
Yellow Tail (SWB) S 2008 Florencio I Trinity Daybreak
Yina (SWB) S 2001 Dammen Janina
Yini (42) (SWB) S 2006 29588 Lemon Yetta (42) (SWB)
Ylane (F. 2) (SWB) S 1996 Lane Court xx Ystra (F. 2) (SWB)
Ylinda (47) (SWB) S 1997 29584 Homosassa xx Yvette (47)
Yoga (SWB) S 2004 Danone I Omega
Yrhättan (20) (SWB) S 1994 Everest Drac-Ulla (20)
Yrla S 1993 Napoleon Isabina (SWB)
Yrvädret (SWB) S 1995 24958 Sunshine Prince Yrhätta
Yuma (42) (SWB) S 2010 Ludwigs Champion Yini (42) (SWB)
Z Me by Parangons (SWB) S 2010 Nintender (ex. V. Sambia) Cylie Z
Z-Beata (5) (SWB) S 1996 30021 Robin Z Pirata (5)
Z-Clasien S 2007 Corland Malta I
Z-Cruis (5) (SWB) S 2010 Highcruiser Z-Ba-Wa (5) (SWB)
Za-Za (F. 1) (SWB) S 2000 Robin Z Barbie Q (F. 1)
Zaba (SWB) S 2003 Zephyr Rubia (SWB)
Zaba (SWB) S 1995 Tamburin Benina
Zabaoinen (SWB) S 1993 23492 Bellini Certina
Zabbina (SWB) S 1995 29281 Pontus Benta
Zafir (SWB) S 2010 Feliciano (SWB) Zocca (SWB)