Line

Jambalaya (SWB)

Jambalaya (SWB)
04962904
Ampere
04883632
859
Democritos
648
Aniana (44)
10497
Jarrah (SWB)
04901377
22591
Martini
04832672
744
Jill
18274

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 4
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 2
Antal avkommor (tävling totalt) 4
Antal avkommor (tävling hoppning) 3
Antal avkommor (tävling dressyr) 1
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2000 AI 1 1
2008 FAI 1 1
2009 TAI 1 1
2010 TAI 1
2012 N 1 1
2013 TAI 1 1
2014 TAI 1 1
2015 TAI 2 1
2016 TAI 1 1

Avkommor

Totalt 9 listade hästar