Line

Coco Chanel

Coco Chanel
04133751
Cormint
9080
Calido I
95117
Ilona XV
O-Lorana Lavaletto
Kantara

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Coco Chanel
04133751
Cormint
9080
Calido I
95117
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Baroness VII Coriander
Kollet
Ilona XV Carthago Capitol I
Perra
Silvia Lord
95003
Mamba
O-Lorana Lavaletto Landgraf I
95006
Ladykiller xx
Warthburg
Zypresse Marmor
Rhodesia
Kantara Loran
1029
Lord
95003
Sorinna
Ufa Latino
Levke