Line

Obsession Lux N (75) (SWB)

Obsession Lux N (75) (SWB)
04123801
Odermus R
04964489
1186
Calido I
95117
Dwermie
Luxemburg H (75) (SWB)
04963391
25051
Lux Z
95191
Louisiana H (75) (SWB)
04921358
23144

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Obsession Lux N (75) (SWB)
04123801
Odermus R
04964489
1186
Calido I
95117
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Baroness VII Coriander
Kollet
Dwermie Ramiro Z
95009
Raimond
Valine (Coralle Z)
Wermie Joost
Termie
Luxemburg H (75) (SWB)
04963391
25051
Lux Z
95191
Lord Calando Lord
95003
Perra
Z-Apocalypte Ahorn Z
Sanntona
Louisiana H (75) (SWB)
04921358
23144
Leuthen I
04838013
825
Landgraf I
95006
Fascha
Roma H (75) (SWB)
04871215
19625
Robin Z
04838007
723
Bonita (ex Blues) (75)
11126