Line

Crisnja

Crisnja
04074883
Serano Gold Sandro Hit
95130
Eskoria
Krisjna Cocktail
Gena

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Crisnja
04074883
Serano Gold Sandro Hit
95130
Sandro Song Sandro
Antenne II
Loretta Ramino
Lassie
Eskoria Grundstein II Graphit
Sissi
Edina Futuro
Edda
Krisjna Cocktail Purioso Furioso II
Alinda
Ulissa Le Val Blanc xx
Paula
Gena Pele Abgar xx
Georgsie
Nancy Epigoon
Jolanda