Line

Valkyria (F.1)

Valkyria (F.1)
5700
Vallon xx Doctor Dolittle xx
Hervor xx
Sylvia (F.1)
5275
Hamlet
Garbo (F. 1)
2464

Egna tävlingsresultat

Lätt klass
Msv klass
Svår klass
Poäng livstid

Officiella tävlingsresultat tom 4 okt 2020