Line

Qlippa Hästak (SWB)

Qlippa Hästak (SWB)
04093528
Cosmeo
95299
Contender
Edda
Mount Everest Hästak (SWB)
04053444
Cortus
04925224
920
Eventyret (SWB)
04934029
27511

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Prestationsklass
Star 2
Prestationsklass baseras på hästens egna prestationer.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Qlippa Hästak (SWB)
04093528
Cosmeo
95299
Contender Calypso II Cor de la Bryere
Tabelle
Gofine Ramiro Z
95009
Cita
Edda Caletto I
95015
Cor de la Bryere
Deka
Ariane II Lord
95003
Undega
Mount Everest Hästak (SWB)
04053444
Cortus
04925224
920
Cantus Caletto I
95015
Monoline
Zita Ahorn Z
Tschita
Eventyret (SWB)
04934029
27511
Everest
04868029
822
Nimmerdor
Aziemieka
Yrhätta
17751
Jovial
369
Therese xx
6612