Line

Flip's Little Sparrow(74)(SWB)

Flip's Little Sparrow(74)(SWB)
04061793
Cardento
04925306
933
Capitol I
B-Estelle
Butterfly Flip (74) (SWB)
04912593
Robin Z
04838007
723
Baderna xx (74)

Sammanfattning

Totalt
Antal avkommor (3-årstest) 0
Antal avkommor (kvalitetsbedömning) 0
Antal avkommor (tävling totalt) 1
Antal avkommor (tävling hoppning) 1
Antal avkommor (tävling dressyr) 0
Antal avkommor (tävling fälttävlan) 0

Antal SWB-avkommor redovisas endast för hingstar med avkommor födda from 2001

Betäckningsresultat

År Typ Betäckt Varav reg. föl
2010 TAI 3 1
2018 TAI 2 2
2019 FAI 1

Avkommor

Totalt 3 listade hästar