Line

Pershing

Pershing
04954309
Polydor Pilatus
Fata Morgana
Furiosa Faschingsprinz
Karina

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Pershing
04954309
Polydor Pilatus Perseus Pluchino xx
Adria
Duela Duellant
Formehre
Fata Morgana Frühlicht I Fruehsport
Almkirsche
Gundi
Furiosa Faschingsprinz Fabelhaft Frühlingstraum II
Sira
Papilon Pilot
95014
Rubia
Karina Hartung
501
Ilmengrund
Harfe
Keja (vbl. trav.) Jaenn (vbl. trav.)
Kevabird (vbl. trav.)