Line

Pontiac

Pontiac 4X Hippe
Dollerina
04803377
Cilla okänd
okänd

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för hingstar

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Pontiac 4X Hippe Haifi ox Czort ox
Edessa ox
Lotta Orlando (ej kval.)
Lona (57)
5743
Dollerina
04803377
Dolomit
464
Drabant
315
Lolita (F. 2)
7181
Nearina
7530
Niarchos
391
Nea
4818
Cilla okänd okänd okänd
okänd
okänd okänd
okänd
okänd okänd okänd
okänd
okänd okänd
okänd