Quite White Stripe

Kön

sto

Födelseår

2004

Regnr

54049062

Stbnr

Färg

brun

Chipnummer

752098100209584

UELN

752004540409062

Utländskt nummer

Ägare

Carolin Rosén

Uppfödare

Madeleine Thorén

WFFS

Ej testad

Avelsindex

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex