Line

Avril CTH (74) (SWB)

Avril CTH (74) (SWB)
04042141
Cortus
04925224
920
Cantus
Zita
Rockie (74) (SWB)
04791020
25346
Krevad
579
Cashmire (74)
16794

Kvalitetsklass

Selektionssto
Stoet är ett selektionssto. Detta innebär att hon ingår i SWB:s satsning på att få in och behålla de bästa stona i avel.

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS
Breeders trophy ansluten

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Avril CTH (74) (SWB)
04042141
Cortus
04925224
920
Cantus Caletto I
95015
Cor de la Bryere
Deka
Monoline Roman
Usa
Zita Ahorn Z Alme Z
Heureka Z
Tschita Capitol I
Oruna
Rockie (74) (SWB)
04791020
25346
Krevad
579
Qantas xx
95272
Casanova xx
Danby Grain xx
Ravena
8377
Ravello
405
Freja
4854
Cashmire (74)
16794
Falstaff
474
Utrillo
432
Boniana
7693
Nike xx (74)
11611
Darbhanga xx (GB)
Niga xx (74)