Line

Tinnie Top (SWB)

Tinnie Top (SWB)
04002043
Tip-Top
04941372
962
Master (SWB)
04882725
850
Hortensia (65)
04831255
16654
Minnie (SWB)
04963206
25340
Midt-West Ibi-Light
853
Attila
15124

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Tinnie Top (SWB)
04002043
Tip-Top
04941372
962
Master (SWB)
04882725
850
Ceylon
454
Jovial
369
Judit (70)
5609
Bellis (65)
14015
Iran
533
Peso (65)
8323
Hortensia (65)
04831255
16654
Chagall
455
Utrillo
432
Efrodite (23)
6211
Safir (65) (SWB)
04731001
11475
Figaro
477
Peso (65)
8323
Minnie (SWB)
04963206
25340
Midt-West Ibi-Light
853
Ibikus Hertilas
Isolda
Midt-West Moonlight Limelight
636
Midt-West Ninette
Attila
15124
Astronomer xx
95284
Alycidon xx
Freedar xx
Rubina Urbino
430
Pia