Line

Felicia (SWB)

Felicia (SWB)
04061956
Figaro R
04013723
1085
Friendship
04974146
1094
Florida
Wanitza (SWB)
04012845
Warsteiner (SWB)
04932961
946
Maritza (SWB)
04931883
24494

Kvalitetsklass

Läs mer om kvalitetsklasser för ston

Färg
Kön
Födelseår
Regnr
Stbnr
Chipnummer
UELN
Utländskt nr
Ägare
Uppfödare
WFFS

Stamtavla

Första Andra Tredje Fjärde
Felicia (SWB)
04061956
Figaro R
04013723
1085
Friendship
04974146
1094
Florestan I
95079
Fidelio
Raute
Domäne Diamantino
Gracia
Florida Feiner Stern Freiherr
Goldblatt
Wendy Werther
Grazie
Wanitza (SWB)
04012845
Warsteiner (SWB)
04932961
946
Weltmeyer
95029
World Cup I
Anka
Fräulein (63)
04892670
21069
Romadour II
95012
Flamman (63)
14564
Maritza (SWB)
04931883
24494
Maraton
600
Utrillo
432
Fairy (51)
9175
Mitzy (SWB)
04872008
20368
Brisad
450
Malin
04822283
15762