First Significant E (23) (SWB)

Gender

Mare

Born year

2008

Reg no

04084357

Stb no

Color

svart

Chip number

752097800003663

UELN

752004040804357

Foreign number

Owner

Elise Fredriksson

Breeder

Elise Fredriksson

WFFS

Not tested

Breeding values

Avelsindex är hästens avelsvärde – ett mått på hästens värde i aveln! Det är inte enbart ett mått på hästens egna prestationer eftersom dessa dessutom påverkas andra faktorer än arvet, såsom ryttare, träning, uppfödningsförhållande etc.

Läs mer om avelsindex